วันที่ 1 ธ.ค. 2564, 13:42 น. 685

ตั้งค่าคีย์บอร์ด และตั้งค่าเวลาให้กับ Raspberry pi

การตั้งค่าคีย์บอร์ด

1.      1.เปิด Terminal  พิมพ์คำสั่ง             

sudo nano /etc/default/keyboard กด Enter

 

 

2  เปลี่ยน XKBLAYOUT=”gb” เป็น XKBLAYOUT=”us"

 

 

3จากนั้นให้กด Ctrl-x แล้วกด y เพื่อยืนยันการบันทึก แล้วกด Enter

 

4. พิมพ์คำสั่ง Reboot

                 sudo reboot กด Enter

 

 

 

  • การตั้งค่าเวลา

1 เปิด Terminal ขึ้นมาเช่นเดิมแล้วพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้

                       sudo raspi-config กด Enter

 

 

2  ให้เลือกข้อ 4. Localisation Option

 

3 ให้เลือกหัวข้อที่ I2 Change Timezone

 

4  ให้เราเลือก Geographic area: Asia แล้วกด

 

 

ขั้นตอนที่ 5 เลือก Time zone: Bangkok แล้วกด  

 

 

จากนั้นให้กด จะแสดง ข้อมูลที่เราได้ตั้งค่าไว้ในข้างต้น 

 

 

 

เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์ให้กับท่านที่ต้องการ หรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ ทางด้านล่างนี้ได้เลย

แล้วพบกันใหม่บทความหน้า