วันที่ 18 ต.ค. 2566, 14:03 น. 1710

RPI4 VS RPI5

 

Raspberry pi 4 VS Raspberry pi 5 แตกต่างอย่างไร

 

คุณสมบัติ Raspberry Pi 4 Raspberry Pi 5
ชิปเซ็ต Broadcom BCM2711 Broadcom BCM2712
สถาปัตยกรรม ARM Cortex-A72 (Quad core) ARM Cortex-A76 (Quad core)
ความถี่สัญญาณนาฬิกา                  1.5 GHz 2.4 GHz
กราฟิก VideoCore VI VideoCore VII
หน่วยความจำหลัก LPDDR4-3200 SDRAM LPDDR4X-4267 SDRAM
หน่วยความจำสำรอง Micro SD card slot Micro SD card slot with SDR104 mode support
พอร์ต HDMI 2 พอร์ต (สูงสุด 4K60p) 2 พอร์ต (สูงสุด 4K60p พร้อมกัน)
พอร์ต USB 2 พอร์ต USB 2.0 และ 2 พอร์ต USB 3.0 2 พอร์ต USB 2.0 และ 2 พอร์ต USB 3.0 ที่รองรับการทำงานพร้อมกัน 5 Gbps     
พอร์ตอื่น ๆ 2-lane MIPI DSI, 2-lane MIPI CSI 2x 4-lane MIPI camera/display transceivers
แหล่งจ่ายไฟ 5V/3A DC power 5V/5A DC power (PD enabled)
คุณสมบัติเพิ่มเติม RTC, PCIe 2.0 x1 interface, On-board power button       RTC, PCIe 2.0 x1 interface

 

จากตารางเปรียบเทียบ จะเห็นได้ว่า Raspberry Pi 5 นั้นมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า Raspberry Pi 4 ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นชิปเซ็ตที่แรงกว่า, ความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่สูงกว่า, กราฟิกที่ดีขึ้น, หน่วยความจำหลักที่เร็วกว่า, พอร์ต HDMI ที่รองรับการแสดงผล 4K60p พร้อมกัน, พอร์ต USB 3.0 ที่รองรับการทำงานพร้อมกัน 5 Gbps, และแหล่งจ่ายไฟที่แรงกว่า

 

อย่างไรก็ตาม Raspberry Pi 5 นั้นยังมีราคาที่สูงกว่า Raspberry Pi 4 อยู่เล็กน้อย