วันที่ 11 เม.ย. 2566, 16:06 น. 1452

เพิ่มความเร็วในการทำงานด้วย eMMC/SSD ใน Raspberry pi CM4

เรามาทำความเข้าใจก่อนว่า eMMC คืออะไร eMMC ย่อมาจาก Embedded MultiMediaCard คือหน่วยความจำแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต กล้องดิจิตอล หรือ Raspberry Pi โดยมีขนาดเล็กและมีความจุสูงตั้งแต่ 2GB ถึง 256GB โดยไม่ต้องมีการต่อเสี่ยงอีกเช่น SD Card และสามารถใช้งานได้เหมือนกับหน่วยความจำภายในเครื่อง โดยมีความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลอยู่ในระดับความเร็วของ Flash Memory 

ในด้านความแตกต่าง ระหว่าง SD Card และ eMMC มีต้อดีข้อเสียดังนี้

 

SD Card :

ข้อดี:  มีราคาถูกกว่า eMMC และสามารถเพิ่มหน่วยความจำได้ง่ายๆ โดยการเปลี่ยน SD Card ขนาดใหญ่ขึ้น

ข้อเสีย: มีความเสียหายของข้อมูลได้ง่าย เนื่องจาก SD Card มีโครงสร้างที่อ่อนไหวและเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาหลังจากใช้งานนาน การอ่านและเขียนข้อมูลอาจช้ากว่า eMMC และมีอัตราการเขียน/อ่านข้อมูลที่ต่ำกว่า


 

eMMC:

ข้อดี: มีความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลสูงกว่า SD Card และมีความเสถียรภาพในการใช้งานมากกว่า นอกจากนี้ยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเสียหายของข้อมูลหลังจากใช้งานนาน

ข้อเสีย: มีราคาสูงกว่า SD Card และหากต้องการเพิ่มหน่วยความจำจะต้องเปลี่ยนโมดูล eMMC ทั้งหมด และไม่สามารถเพิ่มหน่วยความจำได้ง่ายเหมือนกับ SD Card

ดังนั้น การเลือกใช้ eMMC หรือ SD Card ใน Raspberry Pi ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และงบประมาณที่มีอยู่ หากต้องการความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลที่สูงและมีงบประมาณสูง ควรเลือกใช้ eMMC แต่ถ้าต้องการความคุ้มค่าและความสะดวกในการเพิ่มหน่วยความจำ ควรเลือกใช้ SD Card

 

ใน Raspberry pi CM4 ได้มี Raspberry Pi Compute Module 4 มีส่วนขยาย PCIe 1x Gen2 ที่ช่องต่อ IO Board ที่เปิดเผยไว้สำหรับผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ PCIe ต่างๆ เช่น เครื่องเสียง PCIe, การ์ดเครือข่าย PCIe, การ์ดจอ PCIe และอุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับ PCIe ได้

 

การเพิ่ม PCIe ให้กับ Raspberry Pi CM4 ทำให้เปิดโอกาสในการใช้งานอุปกรณ์ที่มีความสามารถที่ใช้งานง่ายกว่าเช่นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ PCIe ที่รองรับ Linux หรือ Windows โดยตรง ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของ Raspberry Pi CM4 ในการใช้งานต่างๆ อย่างเช่นเครื่องเล่นเกมหรือการติดตั้งระบบเครือข่ายที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายได้รวดเร็วกว่าสายอื่นๆ

 

การติดตั้ง SSD NVMe M.2 ใน Raspberry Pi CM4 จะต้องใช้ส่วนขยาย PCIe 1x Gen2 และต้องมีโมดูลเสริมเพิ่มเติมเช่น IO Board ที่รองรับการเชื่อมต่อ SSD NVMe M.2 ผ่านทางช่องต่อ M.2 ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้ SSD NVMe M.2 ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน

 

อย่างไรก็ตาม การเพิ่ม SSD NVMe M.2 ยังต้องใช้งบประมาณสูงกว่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ และต้องมีความรู้ในการติดตั้งและใช้งานเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ

ตารางเปรียบเทียบการเรียกใช้งานของ SD Card, eMMC, และ M.2 SSD ใน Raspberry Pi CM4 สามารถเขียนได้ดังนี้:

 

คุณสมบัติ

SD Card

eMMC

M.2 SSD

ความจุ

มักจะมีความจุตั้งแต่ไม่กี่ GB จนถึง 512 GB

มักจะมีความจุตั้งแต่ 2 GB จนถึง 64 GB

มักมีความจุตั้งแต่ 128 GB จนถึง 2 TB

ความเร็วในการอ่าน/เขียน

มักอยู่ที่ประมาณ 10-25 MB/s สูงสุด

มักอยู่ที่ประมาณ 100-200 MB/s สูงสุด

มักอยู่ที่ประมาณ 500-3500 MB/s สูงสุด

ราคา

ราคาต่ำกว่า eMMC และ M.2 SSD

ราคาปานกลาง

ราคาสูงกว่า SD Card และ eMMC

อายุการใช้งาน

มีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 5 ปี

มีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 10 ปี

มีอายุการใช้งานเฉลี่ยนานกว่า SD Card และ eMMC


 

 

ดังนั้นการเลือกใช้งานแบบไหนขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น หากต้องการความจุมากและความเร็วในการอ่าน/เขียนสูง ควรเลือกใช้งาน M.2 SSD แต่ถ้าต้องการต้นทุนต่ำและมีความจุไม่มากก็สามารถเลือกใช้งาน SD Card ได้เช่นกัน

เราจะมีการเปรียบเทียบความเร็วของ SD Card VS SSD M.2 VS eMMC

 

1.ความเร็วในการเปิดเครื่อง

 

2.ความเร็วในการเปิด chromium + load + ปิด

 

3.ความเร็วในการอ่านและเขียน

 

จากที่เราได้อ่านกันมาแล้ว ทั้งSSD , eMMC , SD Card มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แต่กต่างกันไปในหลายๆด้าน แต่การมีให้เลือกใช้หลายๆอย่างนับเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้ใช้งานอย่างเราเป็นอย่างมาก 

 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=4Womn10v71s&t=313s