วันที่ 1 ธ.ค. 2564, 13:24 น. 1013

ทีมวิศวกรสร้างระบบ AI โดยใช้ Raspberry Pi เพื่อคัดแยกขยะ

ทีมวิศวกรสร้างระบบ AI โดยใช้ Raspberry Pi เพื่อคัดแยกขยะ

  

 

Karl Myers และวิศวกรจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย Liverpool Hope ได้ประยุกต์นำ Raspberry Pi 3 คอมพิวเตอร์ราคาประหยัดมาติดตั้งกล้องความละเอียดสูงเพื่อรับภาพมาประมวลผลด้วย AI อัลกอริทึมคอมพิวเตอร์วิทัศน์ใช้ควบคุมหุ่นยนต์ช่วยคัดแยกขยะได้อย่างแม่นยำ

 

อังกฤษจะคัดแยกขยะรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่แล้วนำขยะที่เหลือไปฝังกลบ ดังนั้นรัฐบาลจึงขอให้ประชาชนช่วยแยกขยะรีไซเคิลไว้ในภาชนะเดียวด้วยกันก่อนที่จะถูกเก็บไปคัดแยกที่โรงแยกขยะและแปรรูปนำกลับไปใช้ใหม่ ซึ่งขยะจะถูกส่งไปตามสายพานลำเลียงแล้วเจ้าหน้าที่จะใช้มือคัดแยกขยะรีไซเคิลออกไป ส่วนกระป๋องที่เป็นดีบุกและเหล็กจะถูกดูดออกไปด้วยแม่เหล็ก ส่วนกระป๋องอลูมิเนียมจะไหลไปตามสายพานเก็บลงในภาชนะ อย่างไรก็ตามการดูแลของเจ้าหน้าที่จะมีข้อผิดพลาด ไม่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่สูง

 

ด้วยเหตุนี้ทีมวิศวกรจึงได้นำ TrashNet หรือดาตาเซ็ตภาพขยะต่าง ๆ 3,500 ภาพของ Google มาฝึกสอนอัลกอริทึมของแมชชีนเลิร์นนิงให้สามารถเก็บความรู้ในการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาใหม่ที่เกี่ยวข้องกันได้ ซึ่งอัลกอริทึมนี้มีความแม่นยำถึง 92% และมีประสิทธิภาพโดยพื้นฐานที่ 90% ซึ่งอาจนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

 

การทดสอบ Raspberry Pi จะรับภาพขยะที่อยู่บนสายพานลำเลียงในโรงแยกขยะด้วยกล้องมาประมวลผลด้วยอัลกอริทึมแล้วควบคุมให้หุ่นยนต์แยกขยะไปเก็บตามประเภทได้อย่างแม่นยำ และใช้ต้นทุนน้อยกว่า 100 ปอนด์ (4,015 บาท) แต่จะทำงานได้ช้ากว่าการแยกด้วยมนุษย์ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพที่แม่นยำและต้นทุนที่ต่ำของเทคโนโลยีสามารถชดเชยการทำงานที่ช้าของระบบได้

ขณะนี้ทีมวิจัยกำลังทดสอบเพื่อขยายขีดความสามารถของงานประดิษฐ์และประสิทธิภาพของอัลกอริทึมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลขยะอัตโนมัติจะช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการคัดแยกขยะที่จุดรวมแทนการนำไปแยกที่โรงแยกขยะ

 

เชื่อว่าการใช้ AI ร่วมกับ Raspberry Pi จะช่วยลดต้นทุนและกำลังคนได้เป็นอย่างดี ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีการนำไปปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น